İş Lazım
Güvenlik soruşturmam neden bu kadar uzadı?

Güvenlik soruşturmam neden bu kadar uzadı?

Güvenlik soruşturmanızın uzamasının birden fazla sebebi olabilir sevgili okur. Ben bu makalede sana iyimser ve bilgisiz şekilde tavsiye veren arkadaşının dediklerinden çok daha fazlasını diyeceğim. Zira senin en yakın arkadaşın değilim ben ve bir hukukçuyum.

1) Tebligatın hiç yapılmaması ve yola çıkmaması

Eğer ki tebligat ilgili idari merciden hiç çıkmaz ise haliyle siz de güvenlik soruşturmanızın akıbeti hakkında bilgilenemez ve boşu boşuna beklersiniz. Böylesi bir duruma daha önce bizzat şahit oldum. Gerçekten de ilgili idari mercideki memurun hatası yüzünden kişi güvelik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığını 1 sene sonradan öğreniyor. Yani emsal arkadaşlarınınki çoktan sonuçlandıktan ve hatta birçoğunun göreve başlamasından sonra öğreniyor.

Kişi böylesi bir durumda soğukkanlılığını korumalı ve uzman bir avukakta başvurmalı. İdareye açılacak iptal davasından sonraki tam yargı davasında; bu memur hatası göz önüne alınmalı ve tazminat hesabı yapılırken tebligatın o dönemdeki emsal kişilere yapıldığı ortalama tarihten ya da mahkemece belirlenecek makul tarihte gönderildiği varsayılarak hesap yapılmalıdır.

Eğer ki bu yukarıda bahsi geçen ayrıntıya dikkat etmez iseniz açılacak tazminat davasında ciddi miktarda hak kaybına uğramanız işten bile olmayacaktır. Uygulamada birçok avukatın böylesi ayrıntıları atladığına da şahit olmaktayım, lütfen dikkat ediniz.

2) Tebligatın yolda kaybolması veya bir şekilde ilgilinin posta kutusuna ulaşmaması

Bu tür tebligatlar bazenleri bütçeden tasarruf etmek amacıyla iade-i taahhütlü şekilde değil de düz postalama methoduyla yapılmaktadır. Pek tabii böylesi durumlarda ptt görevlileri bu kargolara fazla önem vermediğinden hak kayıpları doğuyor. 2 TL ücret karşılığı gönderilen düz mektupların önemli bir kısmı ne yazık ki hedefe varmadan bir şekilde kaybolabiliyor.

Sadece düz kargolarda değil; gönderildiğine dair gönderilenin imzasının alınması suretiyle yapılan kargolamalarda dahi yanlış, yetkisiz, alaksız kişiye kargolama yapılması veyahut adreste kimsenin bulunmaması dolayısıyla kapıya hiçbir uyarı notu yapıştırmadan kargonun muhtara gönderilmesi gibi hukuka aykırı yöntemler yaygın.

Bu ve bunun gibi; tebligatın gelmemesi veya gelirken çıkan bir aksilik sonucu ilgiliye doğru düzgün ulaşamaması gibi usülsüz durumları önlemek için idari kurumun telefonla sık sık aranması hayat kurtaracaktır.

Her ne kadar çoğu zaman telefonlara bakacak memurun bulunmaması söz konusu ise de ulaşıncaya kadar gerekirse 120 defa arayın. O telefonlara birilerinin bakması zorunlu. Telefonlara bakmakla yükümlü iken bakmayan memur idari disiplin suçu işlediği kadar Ceza Hukuku bağlamında “görevi ihmal” suçunu da işlemektedir (TCK 257).

3) Halen araştırılıyor olabilirsiniz

Güvenlik soruşturmam neden hala sonuçlanmadı diye 2 sene boyunca serzenişte bulunan kişiler ne yazık ki uygulamada mevcut. Sizin de başınıza gelebilir böylesi bir durum . Yine şunu da ifade etmek gerek ki; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının değerlendirme kuruluşları tarafından ne kadar sürede yapılması gerektiğine veyahut azami süresi ile ilgili bir kanuni düzenleme yok.

Dolayısıyla değerlendirme komisyonlarının elini çabuk tutmalarına vesile olabilecek herhangi bir norm mevcut değil. (Güvenlik soruşturması yönetmeliği’nin yöntem başlıklı 12. maddesinin c bendi bu değerlendirme komisyonlarının taleplerini cevaplayacak kurumların kaç günde cevaplarmaları gerektiğine dair 30 ve 60 günlük süreler içermektedir ancak değerlendirme komisyonunun bizzat kendisinin kaç günde tahkikatı sonuçlandıracağına dair herhangi bir hüküm yok )

Ayrıca bu aşamada belirtmek isterim ki tahkikat uzun sürdü diye olumsuz gelecek diye bir kaide, kural yok. Hatta bu yönde bir genelleme dahi yapamayız. Zira tahkikatın uzun sürmesi ve halen araştırılıyor olması komisyonda dosyanızın en altlarda olmasından dolayı da olabilir. Yani sürecin uzaması komisyonun sizin hakkında kararsız kaldığı anlamına gelmemektedir.

5) Aslında uzun falan sürmemiştir

Güvenlik soruşturmanızın başvurduğunuz kuruma göre süre açısından değişkenlik gösterecektir. Bazı kurumlar tahkikatı çok ağırdan alabiliyor. Yani güvenlik soruşturmasının uzun sürmesinin nedeni kurumun genel yavaşlığı olabilir. O sebeple kusuru hemen kendinizde aramayın.

Bu hususta forum sitelerinden araştırma yapabilirsiniz, o kurumda çalışan kişilere veya çalışmak için müracaatta bulunmuş arkdaşlarınıza sorabilir ve bilgi edinebilirsiniz.

Malum “uzun sürme” deyimi göreceli bir kavramdır, kime göre, neye göre sorularının irdelenmesi gerekmektedir.

Sonuç

Demem o ki güvenlik soruşturmam neden hala sonuçlanması diye serzenişte bulunan okurlarım gereksiz şehir hurafelerinde, yalanlarda, asılsız iddalarda itibar etmemeliler. Bu konuda çok ciddi bilgi kirliliği mevcut, size doğru bilgiyi polis, jandarma ya da alelade bir memur veremez. Bu konuda en doğru bilgiyi bir hukukçu verebilir. O sebeple siz de hukukçu olmayan kişilerin forum sitelerindeki kısa iddialarına fazla inanmayın. Herkes kendi perspektifinden yeteri kadar bilgi sahibi olmadan yorum yapmakta.

Tahkikatın geç neticelenemesinin insan kaynağına zarar vereceği, bu kaynağın yetkinliğini zedeleyeceği aşikardır. Efektif, hızlı ve derinlemesine bir güvenlik tahkikatının olması ve bunun için yönetmeliğin düzenlenmesi dileklerim ile yazıyı sonlandırıyorum.

Yorumlarınızı aşağıdan iletebilirsiniz.

Yorum ekle

Son Yorumlar