İş Lazım

Güvenlik soruşturmasından geçebilmek için ne yapmalıyım?

Eğer ki devlet memuru olmak istiyorsanız şu anda gğvenlik tahkikatından geçebileniz gerekmektedir. Bu sürecin de kendine özgü kuralları, prosedürü ve gereklilikleri var. Bu yazımızda güvenlik soruşturmasından geçebilmeniz için gerekenlerden, olumsuz sonuçlanmasına vesile olabilecek sebeplerden bahsedeceğiz. Belki bu sayede başaramayacağınız bir hedef belirlememiş ve zaman kaybına uğramamış olursunuz.

KHK ile 657 Sayılı devlet memurları kanununa güvenlik ve arşiv araştırması yapılmış olması şartı eklendikten hemen sonra bu tahkikatın ne şekil yapılacağı belirsizdi. Lakin sevgili devletimiz KHK ile 3735 sayılı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğine eklemeler yaparaktan tüm bu soru işaretlerini cevaplamıştır. Artık bu tahkikat 3735 sayılı güvenlik ve arşiv araştırması yönetmeliğindeki esaslara göre yapılacak. Peki nedir bunlar:

Resimden de görüleceği üzere bu tahkikat 5 farklı yönlerden ele alınarak gerçekleştiriliyor.

1) Bunlardan ilki;

kişinin kimliği- Kimlik bilgilerinin doğru olup olmadığı, uyruğu, geçmişte başkaca devletin tabiyetinde yaşayıp yaşamadığı gibi hususlar.

2) İkincisi;

kolluk kuvvetleri ile istihbarat birimlerinde ilgili kişinin aleyhine olabilecek kayıtların olup olmadığı, sabıkası, ya da halihazırda herhangi bir kısıtlama var mı yok mu bu yönlerden bir inceleme yapılır.

3) Üçüncüsü;

terör örgütlerine, milli güvenliğe aykırı faaliyette bulunan veya bulunabilme potansiyeli olan gruplar, oluşumlar ile irtibat ve iltisakın olup olmadı yönünden inceleme yapılır. Yine bu aşamada 5816 sayılı Atatürk aleyhine karşı işlenen suçlarla ilgili kanuna aykırı davranıp davranmadığı, Atatürk’ün ilke ve inkilaplarına ters düşecek faaliyetlerde bulunup bulunulmadığı yönünden bir araştırma da yapılır.

4) Dördüncü aşamada;

uyuşturucu, kumar, içki, menfaat, paraya itibar etmek gibi yönlerden bir inceleme yapılır. Bu aşama ise ahlaki yönden yapılan bir incelemeyi esas alır. Bu yukarıdaki sayılanların kişinin görevini doğru düzgün yapmasını etkileyecek düzeyde olması gerekmektedir. Yani en nihayetinden paraya ve menfaatine düşkün olmayan insan yoktur. Mühim olan bu düşkünlüğün seviyesi ve dozudur.

5) Beşinci aşamada;

yabancılarla, düşmanlarla, ileride düşman olması ihtimali bulunan devlet temsilcileriyle olan irtibatı ve bunun sebepleri detaylıca irdelenir.

———–

Bu konuda belirtmek gerekir ki yukarıdaki yönlerden incelemeyi çalışılacak kuruma göre ya tek başına İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Teşkilatı ya da hem Emniyet hem de Milli İstihbarat Kurumu beraber yapar. Bu sırada arşiv araştırması için 30 gün güvenlik soruşturması için tahkikatı yürüten kuruma iletildiği tarihten itibaren 60 günlük bir süre bulunmaktadır. Valilik bu talepler için aracı konumda olur. Yani süreci valilik İçişleri Bakanlığına bağlı olarak Emniyet Teşkilatına emir vermek suretiyle yürütür.

Güvenlik soruşturması için gerekli bilgi ve belgeler Emniyet veya MİT tarafından geçmişte tutulmuş istihbari nitelikteki kayıtlardan ya da soruşturma sürecinde bizzat kişinin çevresinden bilgi toplanması yöntemiyle elde edilebilir. Ancak burada dikkat etmek gerekir ki; bunu yürüten kolluk kuvvetleri kendilerine verilen emir ve yetkiyi gösteren evrakı soruşturma boyunca bilgi almak istediği kişi/kurumlara göstermelidir. Aksi halde kişiler TCK 134, 135, 136 gibi suçlara karışma korkusuyla bilgi vermkten kaçınabileceklerdir.

—————–

Güvenlik soruşturmasından geçebilmek için

1) Yukarıda 5 aşamada bahsedilen araştırılan yönlerden yaşam tarzınıza dikkat etmeniz gerekmektedir.

2) Fazla tanımadığınız, sakıncalı kişi ve kurumlardan uzak durmalı, bedava verilen konaklama, eğitim, yeme-içme gibi hizmetlerden uzak durmalısınız.

3) Sabıka kaydınızın olmaması için kavga ve kaos ortamlarından kaçmalısınız.

4) Mümkün olduğunca devlet kurumlarında veya kökleşmiş, temiz geçmişe sahip eğitim vakıflarında eğitim hayatınızı sürdürmeye çalışın.

5) Tarikatlardan, cemaatlerden, radikal düşünceleri savunan örgütlerden, eskimiş ideolojilerle insanların beynini yıkayan sivil toplum oluşumlarından, din ve ideoloji istismarı yapan gruplardan uzak durmanız gerekmektedir.

6) Sizlerin lehine torpil, iltizam, kayırmacılık yapacağını iddia eden oluşumlardan arkanıza bakmadan kaçmanız gerekmektedir.

7) Devletin, iktidarın faaliyetlerini eleştiren yasaya uygun eylem ve etkinlikle (grev, yürüyüş, gösteri) ille de katılacaksanız bir örgütün bünyesinde değil de bağımsızca katılmanız sizi bu güvenlik tahkikatı yönünden riske girmekten alıkoyacaktır. Yasaya aykırı ve devletin/iktidarın faaliyetlerini eleştiren eylem ve etkinliklere zaten katılacaksanız veya katılmışsanız unutun bu memurluk işini… “İzinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak” gelecekteki olası güvenlik tahkikatınız yönünden ağır risk içermekle kalmaz aynı zamanda bir suçtur.

8) Türkiye’de güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların ezici çoğunluğu din veya sol ideolojilerin genç beyinler üzerinde istismarından kaynaklanmaktadır (mavi linkten böylesi durumunda izlemeniz gereken adımlar anlatılmaktadır). Size ücretsizce yardım edeceğini iddia eden bu gruplardan, örgütlerden, oluşumlardan mümkün mertebe kaçınız.

9) Ayrıca askerde disiplin cezası almamaya, itaatkar bir asker olmaya özen gösterin. Askeriyede itaatsizlik millete itaatsizlik anlamına gelir bizim toplumumuzda.

10) Aile fertlerinizin özellikle de abi, kardeş, anne, baba gibi 1. Ve 2. derece yakınların da yukarıdaki sayılan kurallara uyması gerekmektedir. Yani her ne kadar “suç ve cezaların şahsiliği” diye bir ilke de olsa idare hukuku ceza hukuku ile ayrılmaktadır ve devletin bu konuda bir takdir yetkisi vardır. Sonradan dava açarak bu noktadaki idari hizmet kusurunu düzeltmeniz mümkündür ama sizi epey yorabileceğini belirtmek isterim. “Her koyun kendi bacağından asılır” sözü bu noktada tam olarak geçerli olmayacaktır.

——————

Özetlemek gerekirse güvenlik soruşturmasından geçebilmek gerçekten pek kolay değil. Memur olmayı planlayan arkadaşlarınıza, aile fertlerinize bu yukarıdaki belirttiğim kurallara uymaları için salık verebilirsiniz. Zira artık memur olabilmek gerçekten son derece ince ve titiz sorgulamalardan geçebilmeyi gerektirmektedir.

Ayrıca güvenlik soruşturmasından sağ salim geçmek için nüfus tacirlerine, dolandırıcılara paranızı kaptırıp da mağdur olmayın. Kimseciklerden de torpil istemeyin. Eğer uygun değilseniz delikanlı gibi elenirsiniz başka iş yaparsınız. Biz hukukçular arasında meşhur biz söz vardır: “Zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur“. Hakkınız olmayan yere ne idüğü belirsiz insanların bağlantıları ile girerseniz yarın öbür gün soluğu F tipi cezaevlerinde alıp üzülebilirsiniz. Büyük yaratıcıya inanın, ona inanmıyorsanız karmaya inanın…

Yorum ekle

Son Yorumlar